Fiskyngel

Alla fiskar är fiskyngel innan de blir vuxna, men bara vissa föds som yngel. Lär dig mer om fiskyngel på dagens DjurTube.